Бүх төлөвлөгөөнд 7 хоногийн турш үнэгүй туршилт хийнэ