ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಮೇಲ್ ಸಹಿ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಹೊಸ ಇಮೇಲ್

---

EmailSignature.org

Lou Alcalá CTO 987928878

Email Signature Av. Brasil 973 EmailSignature.org

Yout   LinkedIn   Github  

Please do not print this email.
ಹೊಸ ಇಮೇಲ್

---

EmailSignature.org

Lou Alcalá CTO 987928878

Email Signature Av. Brasil 973 EmailSignature.org

Yout   LinkedIn   Github  

Please do not print this email.
ಹೊಸ ಇಮೇಲ್

---

EmailSignature.org

Lou Alcalá CTO 987928878

Yout   LinkedIn   Github  

Please do not print this email.
ಹೊಸ ಇಮೇಲ್

---

EmailSignature.org

Lou Alcalá CTO 987928878

Email Signature Av. Brasil 973 EmailSignature.org

Yout   LinkedIn   Github  

Please do not print this email.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಮೇಲ್ ಸಹಿ ಜನರೇಟರ್

ವೃತ್ತಿಪರರು, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಪರಿಪೂರ್ಣ

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನ್ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ರದ್ದುಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ನನ್ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ?

ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಪಾವತಿಯ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.